Image
Image
Image

High Voltage Innovations

High Voltage innovations je kompanija koja se bavi on-line dijagnostikom vitalne elektroenergetske opreme, razvojem i implementacijom inovativnih usluga, proizvoda i sistema na bazi tehnologije 4.0, IIoT i tehnologije rada pod naponom u energetskom i industrijskom sektoru.

Tehnologija rada pod naponom

Primena tehnologije rada pod naponom i u blizini napona pri testiranju i dijagnostici eletroenergetske opreme u pogonu pod naponom.

Koncept rada pod ili u blizini napona, potpuno neinvazivno, pruža mogućnost merenja i ispitivanja različitih električnih veličina na vitalnoj elektroenergetskoj opremi na srednjem i visokom naponu bez prekida isporuke električne energije on-line u pogonu pod naponom.

Cloud platforma

Specijalno dizajnirana Cloud platforma i jedinstveni poslovni model bazirani na upotrebi tehnologije 4.0. i IIoT za povezivanje sa različitim senzorima, uređajima i sistemima kompatiblnim sa pristupom rada pod visokim naponom u industrijskom i energetskom sektoru.

Osnovne funkcionalnosti platforme:

  • digitalizacija mernih podataka
  • automatizovana analiza i obrada mernih podataka
  • primena AI analiza podataka
  • vizuelizacija i GIS prikaz mernih podataka i rezultata analiza
  • automatsko izveštavanje
  • naplata usluga prema licencnom modelu preko platforme

Condition Based Maintenace

Condition Based Maintenance [CBM] / održavanje prema stanju služi da dijagnostikuje promenu stanja i/ili performansi uređaja, opreme i sitema koji se nadgledaju, što predstavlja glavni razlog za održavanje. Optimalno vreme za vršenje održavanja određuje se na osnovu praćenja realnog stanja nadgledane opreme.

Cilj CBM je da minimalizuje ukupne troškove održavanja, testiranja i popravke prikupljanjem i tumačenjem povremeno ili kontinuirano prikupljenih mernih podataka koji se odnose na realno stanje kritičnih komponenata.
Kompanije mogu da deluju na osnovu indikacija u realnom vremenu o amortizaciji opreme, korišćenju i nesrećama kako bi izbegle nepotrebne zastoje.
Podaci koji se koriste za informisanje CBM-a mogu proizaći iz kontinuiranog praćenja imovine i iz prethodno određenih intervala. Bez obzira na to, cilj je isti: Održavanje zasnovano na uslovima nastoji da eliminiše zastoje, informiše zadatke preventivnog održavanja i smanji nepotrebne troškove. Jednostavno rečeno, CBM odluke su zasnovane na trenutnim uslovima tako da nikada ne trošite previše na preventivno ili reaktivno održavanje.

Ekspertska dijagnostika

Eskpertska dijagnostika predstavlja najvažniju komponentu koncepta održavanja prema stanju. Kvalitetnom i preciznom analizom rezultata ispitivanja, merenja ili kontinualnog monitoringa moguće je dijagnostikovati realno stanje u kome se oprema nalazi, kao i tip kvara.

Motivacija

Procesi merenja, testiranja, kontinualnog monitoringa, pogotovo kod rada u blizini ili pod visokim naponom, retko su automatizovani i procesuirani korišćenjem savremenih softverskih pristupa kao što su veštačka inteligencija, GIS vizuelizacija, Cloud, IIoT. Takođe, dobijeni merni rezultati najčešće nisu digitalizovani, kao ni kompatibilni sa unificiranom bazom podataka na Cloud-u.

Tranzicija iz nepoznatog u poznato stanje

Kvarovi i otkazi vitalne elektroenergetske opreme mogu dovesti do prekida napajanja električnom energijom u delu elektroenergetskog sistema, velikih finansijskih gubitaka, značajno uticati na funkcionisanje i stabilnost elektroenergetskog sistema. Značaj pouzdanosti rada vitalne elektroenergetske opreme raste iz godine u godinu uporedo sa povećanjem proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije.

Sve navedeno je posebno važno kada se ima u vidu da je na svetskom nivou prosečna starost vitalne elektroenergetske opreme u pogonu preko dve decenije.
Veoma je komplikovano, bez prekida napajanja (off-line), dijagnostikovati da li je oprema u dobrom stanju ili u njoj postoje slabe tačke koje bi mogle da dovedu do kvara. Kvar unutar vitalne opreme može dovesti do prekida rada opreme, eksplozije, prekida rada trafostanice, pa čak i prekida u radu dela elektroenergetskog sistema ili električne mreže. U zavisnosti od vrste kvara, posledice su različite.
S obzirom na složen problem, stvarno stanje vitalne opreme je često nedovoljno istraženo i gotovo nepoznato. S tim u vezi, veoma je teško planirati adekvatnu strategiju zasnovanu na uslovima (CBM) u pogledu stvarnog stanja vitalne opreme u EES.
Takođe, s obzirom na to da postoji niz zastarelih metoda za dijagnostiku stanja elektroenergetske opreme koje uglavnom nisu podržane savremenim softverskim platformama i vrlo često ne daju ni digitalne podatke. Korišćenje zastarelih metoda koje ne obezbeđuju centralizovan pristup podacima potrebnim za optimalan rad energetskog sistema, onemogućava punu implementaciju strategije CBM.

Kontakt

Veljka Dugoševića 54, Beograd 11000
Blok A3, kancelarija 2